Nonduality: The Varieties of Expression
Nonduality.com Home

Jerry Katz
photography & writings

Search over 5000 pages on Nonduality:

Click here to go to the next issue

Highlights Home Page | Receive the Nondual Highlights each day

The Nondual Highlights

 

#2106 - Thursday, April 7, 2005 - Editor: Jerry Katz

 

Highlights Home Page and Archive: http://nonduality.com/hlhome.htm 


Letter to the Editors: Click 'Reply' on your email program, compose your message, and 'Send'. All the editors will see your letter.

 

 

 


 

 

Exclusive to The Nondual Highlights.

 

Selections from a work in progress...

 

BLIAIN AN BHANDÉ

            Year of the Goddess

 

Gabriel Rosenstock, author of the original Irish and translator into English

 

 

~ ~ ~

 

 

 

Why not envision a new eco-poetics grounded in a heritage thousands of years old that upholds that everything in the universe is sacred?

                                                Francisco X. Alarcón

 


 

 

 

BLIAIN AN BHANDÉ

            Year of the Goddess

 

Taoi ionam

 

A bhé luisneach

A ghrian gan choinne i mí Feabhra

A bhláth roimh am

Soilsíonn Tú an oíche

Titeann Tú id réalta reatha

Sprais i ndiaidh spraise

Is tá mo spéirse anois lom

 

Taoi ionam

 

 

You are in me

 

Brightest being

In sun-surprised February

Flower out of season

You illuminate the night

A falling star

Shower after shower

My sky is empty now

 

You are in me


As gach póir Díot

 

As gach póir Díot scallann an ghrian

Ar Do dhamhsa gan chríoch

Taobh dorcha na gealaí is geal

Má osclaíonn Tú do bhéal

Éalóidh réaltaí, canfaidh iomainn Duit

Is Tusa iadsan

Ealaí ag eitilt go gasta ar gcúl

Conas a shamhlóinn barróg Uait

Mura bpléascfainn Id réaltbhuíon?

 

From each and every pore

 

From each and every pore look how the sun beams

On your eternal dance

The dark side of the moon is bright

If you open Your mouth

Stars will escape and chant their hymns for You

You are they

Swiftly swans fly backwards

How can I imagine Your embrace

Without exploding in Your galaxy?

 


As aer glan

 

As aer glan a tháinís

As spéir íon

Ár mbeatha

As tobar ár ndúile

D’éirim á brú orm go fíochmhar

Níl dóthain nóimintí sa lá

Nocht Tú féin

Do bheola

As a séideann

Teangacha lasracha

Mo dháin

 

From clear air

 

You came from clear air

Pure sky

Of our being

Wellspring of desire

Your fierce intelligence pressing on me

There are not enough minutes to the day

Show Yourself

Your lips

From which issue

The flaming tongues

Of my poem

 

Nóinín a phiocas

 

Nóinín a phiocas Duit

Agus ba ghrian chomh millteach sin é

Gur dalladh mé

Ach chneasaigh na piotail

I gceann na haimsire mé

Do ghéaga áthasacha

Ina gceann is ina gceann

 

A daisy picked

 

A daisy picked for You

Such a massive sun

I was blinded

But the petals healed me

In time

Your joyous limbs

One by one

 


Seanfhalla

 

Féach an seanfhalla coincréite seo

Á théamh ag an ngrian.

Is gearr go mbeidh na seangáin amuigh

Chun damhsa Duit

 

Cé acu ab fhearr Leat?

Gasta nó mall?

Nó iad a bheith ina stad?

 

 

Old Wall

 

Look at this old concrete wall

Being warmed by the sun.

Soon the ants will come out

To dance for You

 

What would You like?

Something rapid or languorous

Or that they be perfectly still?

 


 

Ní hann dom

 

Is ní rabhas riamh ann

Ní bhead

Níl slí dom Ionatsa

Níl slí d’éinne

Is Tusa sinn, is sinne Thú

 

I do not exist

 

I never was

Nor will be

No space for me in You

Or for anyone

You are us, we You.

 

 

Dá mbeinn i m’éinín

 

Na caora úd ar an gcuileann

Ar aon dath le do bheola

Nach santach iad na héin Id dhiaidh.

 

Were I a little bird

 

Those berries on the holly

The same colour as your lips

How birds hunger for You.


Cosnochta

 

Tá an ghealach ina luí ar a droim

Glan ar meisce

Coimeádann sí na héin ina ndúiseacht

I dteanga iasachta atá a ngiob geab

Sníonn abhainn airgeadúil in aghaidh na fána,

Iompraíonn scáil na sceiche gile léi,

Taoi amuigh ag siúl, ní foláir, cosnochta

 

Barefoot

 

The moon lies on her back

Mad drunk

Keeping the birds awake

They chat in a foreign tongue

A silvery river flows up the slope

Bearing with it the reflection of a fairy bush

You must be out walking, in Your bare feet

 

Sneachta na mBunchnoc

 

Nuair a leánn sneachta na mbunchnoc

Fanann Do ghile linn

Ní istigh ná lasmuigh Duit

Ach i ngach cearn den chruinne

Is i mbólaí nár aimsíodh fós

 

Snow on the foothills

 

When the snow of the foothills vanishes

Your brightness stays

Neither inside nor outside are You

But in all the universe

And expanses not yet known

 

 

 

Ise

 

Ise

Mise

Mise

Ise

 

She

 

She

me

me

She

 

top of page